"I Godfotens fotspor"

 

Dette foredraget passer godt for alle team som samarbeider tett omkring felles mål.

 

Varighet: 2x45 min

 

Foredragets form:

I første halvdel av fordraget vil jeg gi tilhørerne en innføring i prestasjonspsykologi. Denne innføringen er tilrettelagt for alle, uansett forkunnskap om prestasjonspsykologi. Ved hjelp av illustrasjoner, praktiske øvelser og eksempler vil tilhøreren selv få en følelse av hvilke psykologiske faktorer som er tilstede under prestasjonssituasjoner, og hva som får individer/team til å fungere optimalt.

 

I andre halvdel vil jeg vise til hvordan de ulike psykologiske faktorene kan kombineres til å skape prestasjoner. Nils Arne Eggen har basert sin på "Godfot-teori" på psykologisk fagkunnskap. Ved hjelp av praktisk erfaring har Eggen satt disse faktorene i system på en vellykket måte.  Jeg vil vise til egen forskning på "Godfot-teorien", gjort i samarbeid med RBK, samt annen forskning på dette fagfeltet.

 

Resultatene vil gi nye/nyanserte perspektiver på hvordan man kan optimalisere sin egen og andres arbeidshverdag/treningshverdag.

Mot slutten av foredraget vil jeg derfor i samspill med tilhørerene diskutere hvilke praktiske konsekvenser denne kunnskapen kan ha for deres arbeidshverdag/treningshverdag.

 

Booking:

 

For nærmere spørsmål om booking, pris eller innhold på foredraget, ta kontakt med meg på post@iflyt.com

 

Jeg ser fram til å høre fra deg!

 

 

 

 

 

      

om iFlyt

                   

             

Kontakt: post@iflyt.com

Foredrag

Forskning